Rally Obedience


Rally-O(bedience) is een sport waarbij gehoorzaamheidsoefeningen (in het Engels: obedience, daar staat de O voor) worden uitgevoerd in een parcours dat qua vlotheid en spanning doet denken aan agility/behendigheid. De sport komt uit de VS/Canada.

Voorwaarde om deze sport te kunnen beoefenen is dat de hond kennis heeft van een aantal gehoorzaamheidsoefeningen en onder appèl staat. Rally-O is aantrekkelijk voor diverse rassen; formaat maakt daarbij niet uit. Deze sport is geschikt voor (bijna) alle honden die samen willen werken met hun baas.

Het basisrepertoire bestaat uit ongeveer 70 deels samengestelde gehoorzaamheidsoefeningen. Zoals volgen in diverse tempi en met richtingverandering en wendingen, sprongen, halt houden, zitten en voorroepen. Afhankelijk van het niveau worden ze aangelijnd of los uitgevoerd.

In Rally-O loopt een deelnemer in zijn eigen tempo een parcours dat is samengesteld door de keurmeester. Dit parcours bestaat uit genummerde houders met hierin bordjes waarop de uit te voeren oefeningen staan zowel in tekst als symbolen. Het aantal uit te voeren oefeningen ligt tussen de 10 en 20, afhankelijk van de klasse waarin de deelnemer uitkomt. De kunst is het om dit parcours zo vloeiend mogelijk in volgorde af te leggen. De hond moet plezier hebben en tonen in het werken en de geleider mag de hond daartoe aanmoedigen, prijzen en belonen.

Rally-O(bedience) is een actieve sport. De oefeningen worden wat 'vrijer' uitgevoerd dan in de FCI Obedience, men mag meer met handgebaren en stemhulpen-beloningen werken. Dit maakt deze sport zeer geschikt voor heel veel honden.

Op dit moment is er geen wedstrijdcompetitie in Nederland, wel is een groep liefhebbers bezig om Rally-O weer op de kaart te krijgen in Nederland. Er worden wel brevetdagen georganiseerd.

Op de website van RallyObedience NL staat meer informatie hierover. Corrie Jansen van Hondentraining REO is hier ook nauw bij betrokken.

Bovenal is Rally-O een leuke sport waarbij voorop staat dat handler en hond het naar hun zin hebben.

Bij Hondentraining-Reo is deze sport op zowel recreatief als "wedstrijd" niveau te beoefenen.

DEZE CURSUS START ALLEEN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING.

De starters cursus Beginners, bestaat uit 6 lessen, waarin de 'regels' worden uitgelegd en de oefeningen worden aangeleerd. Ook wordt begonnen met het lopen van kleine parcourtjes.

De vervolg cursus Gevorderd, bestaat ook uit 6 lessen en daar wordt dieper ingegaan op het lopen van het parcours en verfijning en uitbreiding van de oefeningen.

De cursus Rally-O Brevet (tr) bestaat uit 6 lessen en daar kunnen wedstrijd(brevet) lopers of recreanten parcoursen lopen en oefeningen verfijnen.