Puppen en Basis


Belangrijk is om zodra de pup/hond bij u in huis komt zo snel mogelijk te beginnen met de lessen.

Puppen zijn daarom al welkom vanaf de leeftijd van 8 weken.

U kiezen uit 2 verschillende cursussen.

De eerste cursus Pup 1  is voor puppen vanaf 8 weken tot +/- 14 weken en bestaat uit 6 lessen van 30 á 45 minuten. Iedere les heeft een ander thema en er worden diverse onderdelen behandeld om uw pup een goede start te geven. Rekening wordt gehouden met socialisatie, zindelijkheid, band opbouwen met het baasje, opvoeding en spelen en dagelijkse dingen.

De tweede cursus Pup 2 Basis kan worden gevolgd als vervolg op de Pup1 cursus om extra door te trainen op de al geleerde oefeningen, ook kan met de Pup2 cursus worden gestart als bij aanvang de pup/hond al ouder is dan 15 weken. Deze cursus bestaat uit 6 lessen van 45 minuten..

De puppencursus wordt voorafgegaan door 1 (verplichte) theorieles.

Na het volgen van de bovenstaande cursussen kan eventueel door worden gegaan met de pubercursus of andere passende cursus.

Wat gaat u leren tijdens de cursus?

Cursus 1: puppen

  • Aandacht, spel
  • Hondentaal, verzorging, samenwerken
  • Oefeningen, spel, rust
  • Socialisatie, praktijk


Cursus 2: basis

  • De basisoefeningen worden herhaald en uitgebreid
  • Verder kunnen allerlei wensen aan orde komen of problemen waar u tegenaan loopt.